You are here

DHEA - Uticaj na plodnost kod žena

DHEA (dehidroepiandrosteron) je androgeni hormon koji proizvodi zona retikularis kore nadbubrežne žlezde, kao i jajnici. 1939. godine, biomhemičar Adolf Butenant je dobio Nobelovu nagradu za hemiju, za identifikaciju i izolaciju DHEA. Ovaj hormon spada u red „slabijih“ androgena koji su jedan od „koraka“ u procesu sinteze polnih hormona u našem telu – testosterona i estrogena.

DHEAS je sulfatni estar DHEA - oblik ovog hormona koji proizvodi naša nadbubrežna žlezda. Serumski nivou DHEA i DHEAS sa godinama opadaju u našem telu (pik produkcije je između druge i treće decenije života, a potom opada za 2 % godišnje). Krajem XX veka DHEA je dobio zasluženu titulu anti-aging hormona, kao i moćnog antioksidansa, a dokazan je uticaj istog na tzv. „ovarijalnu rezervu“.

Ovarijalna rezerva po definiciji podrazumeva veličinu i kvalitet preostalog ovarijalnog folikularnog pula. Dakle, ovarijalna rezerva označava rezervu jajnika u broju jajnih ćelija, odnosno - biološku starost jajnika.

Ne zaboravimo, žene se rađaju sa određenim brojem jajnih ćelija koje se tokom života ne obnavljaju i ovaj broj sa godinama (nakon 40. godine) kreće drastično da opada. Pad broja, često prati i pad kvaliteta jajnih ćelija.

Iako neke žene imaju dugo očuvanu ovarijalnu rezervu kod određenog broja žena se usled genetske predispozicije, određenih sistemskih bolesti, kao i raznih bolesti jajnika( najč. endometrioze), prethodnih operacija na jajnicima - ovarijalna se rezerva iscrpi ranije.

Ovo stanje se naziva prevremena ovarijalna insuficijencija (POI), odnosno prevremeno otkazivanje jajnika POF (Premature ovarian failure). Ovde iscrpljnost funkcije jajnika nastupa pre četrdesete godine, a nekada i desetak godina pre toga! Elem, tu su veoma male šanse za trudnoću kako spontano, tako i postupkom vantelesne oplodnje.

Kod žena poenta suplementacije DHEA bi bila tretman smanjene ovarijalne rezerve bilo kao posledica prevremenog starenja jajnika ili samo godina starosti žene koja želi da zatrudni. Relevatna istraživanja ukazuju da nizak nivo androgena ima uticaja na stanje smanjene ovarijalne rezerve.

Suplementacije DHEA kod žena doprinosi povoljnom „androgenom miljeu“ za sazrevanje jajnih ćelija do stadijuma spremnosti za ovulaciju, pri tom je i kvalitet jajnih ćelija bolji, a samim tim je veća verovatnoća za razvoj kvalitetnih embriona u postupku vantelesne oplodnje.

Postoji nekoliko mogućih mehanizama dejstva DHEA – aktivacija steroidogeneze, tj. uticaj na produkciju estrogena i testosterona (DHEA, kao prekursor istih), vezivanje za androgene receptore na folikulima (delovanja na rast i sazrevanje), uticaj na skok LH (kod žena), uticaj na lokalnu produkciju testosterona u folikularnoj tečnosti, kao i održavanje normalne vrednosti anitmilerovog hormona (“čuvar“ ovarijalne rezerve). Pokazan je i pozitivan uticaj DHEA na smanjenje verovatnoće za nastanak hromozomskih abnormalnosti kod embriona.

Preporučena doza je oko 75 mg 1 x dnevno ili 3 x 25 mg dnevno tokom 4 meseca.

Galerija: