You are here

Mozzart Gym Vidikovac

Kneza Višeslava 134, 11000 Beograd
011/231-0009
mozzartgym@gmail.com
pon-pet: 08:30 - 22:30h
sub-ned: 10:00 - 18:00h

Naš sistem vežbanja podrazumeva specifičan transformacioni proces antropoloških karakteristika u kome se rezultati postižu specifičnim sredstvima, metodama i opterećenjem kroz određeno vreme.

Trenažna tehnologija predstavlja osnovu svakog sistema vežbanja, odnosno, sve ono što radimo pre, na samom treningu i posle njega u cilju postizanja rezultata.

Koriste se što efikasnija sredstva kako bi se ostvarili ciljevi sa minimalnom količinom potrošnje bio-psiho-socijalnog potencijala vežbača.

Dakle, cilj treninga je povećanje onih karakteristika, sposobnosti i osobina od kojih zavisi postizanje krajnjeg rezultata.