You are here

Vitalikum Vitateka MP NS 2

Hadži Ruvimova 29, 21000 Novi Sad
021/631-90-80
Ponedeljak - petak: 8:00h - 20:00h
Subota: 8:00h - 14:00h
Nedelja: neradna
Vesti
Radno vreme u toku praznika

Radno vreme u toku praznika