You are here

Neželjeni efekti anaboličkih steroida kod žena

Istorija zloupotrebe anaboličkih steroida (AAS) počinje još od tridesetih godina XX veka. Žene iako lepši i nežniji pol kako bi poboljšale sportski učinak posezale su za anaboličkim steroidima. Svakako da pored prirasta na čistoj mišićnoj masi, snazi, izdržljvosti, brzini oporavka, smanjenju procenta telesne masti, zloupotreba ovih supstanci dovodi i do niza nežljenih efekata koji su jako neprijatni za pripadnice lepšeg pola.

Svi anabolički steroidi su derivati muškog polnog hormona – TESTOSTERONA. Modifikacijom osnovnog molekula testosterona pokšavalo se da se dobije savršen anabolik sa maksimalnim anaboličkim, a minimalnim androgenim učinkom. Pod anaboličkim efektom podrazumevamo pre svega porast čiste mišićne mase, brži oporavak, povećanje broja crvenih krvnih zrnaca. Sa druge strane androgeni efekti se tiču efekta virilizacije, dakle, karakteristika muškarca – maljavost, ćelavost, akne itd.

Može se čuti da žene sportisti, pogotovu one koje se bave „sportovima izgleda i snage“ nekada posežu sa „roidima“. Naravno, neke se pravdaju time da će im „adekvatno doziranje“ uz „razumnu dužinu uzimanja“ visoko anaboličkih, nisko androgenih jedinjenja poput stanozolola, oksandrolona ili metenolona dati maksmalan efekat uz minimalne rizike. Na žalost, rizik „simptoma“ virilizacije je svakako moguć, da ne kažemo nezaobilazan.

Koji su najupečtaljivi simptomi zloupotrebe anaboličkih steroida kod žena?

 • Akne
 • Pojačana maljavost (hirzutizam)
 • Produbljivanje glasa
 • Proređivanje kose
 • Klitoromegalija
 • Atrofija dojki
 • Neregularan menstrualni ciklus
 • Neplodnost
 • Izrazito povećanje mišićne mase
 • Promene raspoloženja uz nekada naglašen libido
 • Oblik lica sličan muškom

Ne zaboravimo da anabolički steroidi kod oba pola imaju i visok adiktivni potencijal, u pitanju je pre svega psihička zavisnost. Pomenute promene „izgleda“ na žalost nisu reverzibilne po prestanku zloupotrebe „steroida“ već ostaju prisutne za ceo život.

Pored reproduktivnih i „kozmetičkih“ promena, zloupotreba AAS dovodi i do promena lipidnog statusa krvi (uticaj na ukupni i „loš holesterol“), tu je i negativan uticaj na jetru (oralni 17-alfa-alkilisani steroidi), insulinsku rezistenciju, veće kardiovaskularne i tromboembolijske „probleme“, kao i psihičke probleme, od depresije do psihotičnih ispoljavanja.

Drage dame, izborile ste se za ravnopravnost, ali, da li želite da izgubite svoju ženstvenost i sve ono što vas čini ženama zarad prolazne slave? Mislite na vreme.