You are here

Resveratrol kao eliksir večite mladosti

Resveratrol predstavlja hit-antioksidans, već skoro deceniju. Snagom svog učinka i dokazanim korisnim efektima zaslužuje da mu posvetimo pažnju.

Šta je resveratrol?

Resveratrol je antioksidans iz grupe flavonoida, normalno prisutan u većim količinama u crnom grožđu (kožica), crnom vinu, kakau i crnoj čokoladi, borovnicama, brusnici, drugom bobičastom voću, dudinjama...

Koja je uloga resveratrola?

Resveratrol kod biljaka ima zaštitnu ulogu. Štiti ih od previše UV zračenja, gljivičnih infekcija, kao i efekata naglih klimatskih promena.

Šta čini resveratrol tako magičnim za naše zdravlje i dugovečnost?

Smatra se da resveratrol aktivira SIRT1 gen, a samim tim i proizvodnju preslikanih proteina sa ovog gena koji štite naše ćelije od zapaljenja i oksidativnog stresa, kao dva osnovna uzroka starenja i hroničnih degenerativnih bolesti u vezi sa starenjem.

SIRT1 gen se smatra uglavnom neaktivnim, a jedina dva uzroka njegove aktivacije (ekspresije, kroz stvaranje odgovarajućih proteina) su gladovanje (restriktivan unos hrane), kao i resveratrol.

Resveratrol pokazuje svoj antioksidantni učinak kroz pojačano stvaranje enzima poput, superoksid-dizmutaze, glutation-peroksidaze, hem-oksigenaze i katalaze, kao i mnogih drugih koji aktivno učestvuju u borbi protiv slobodnih radikala (glavni uzroci oksidativnog stresa i starenja).

Smatra se da deo svojih zaštitnih uloga kada su u pitanju krvni sudovi, tj. brže zarastanje oštećenja endotela krvnih sudova (unutrašnji zid krvnog suda), duguje i svojoj sličnosti sa ženskim polnim hormonima (estrogenima), ali na nivou tkiva pokazuje selektivnu estrogensku aktivnost (agonist/antagonist), tako da su neželjeni efekti estrogenizacije kao kod flavona soje zanemarljivi.

Novija istraživanja pokazuju da su efekti resveratrola čak slični dejstvu nekih SERM (specifični estrogen receptorski modulatori– npr. tamoxifen-nolvadex), a ostvaruje i funkciju inhibitora aromataze (sprečava se pretvaranje testosterona u estrogen), a samim tim doprinosi i prirodnom testosteron-boost efektu.

Dokazano je da resveratrol utiče i na životni ciklus malignih ćelija, sprečavajući njihovu deobu, kao i aktivirajući samoubilački mehanizam apoptoze (programirana ćelijska smrt). Isto tako resveratrol sprečava rast "tumorske mase" blokirajući stvaranje krvnih sudova koji ishranjuju tumor (zaustavljanje angiogeneze). Svoj anti-tumorski efekat je najbolje pokazao kod tumora kože i digestivnog trakta.

Vredan pomena je i učinak resveratrola na enzime koji učestvuju u stvaranju medijatora zapaljenja, kroz blokiranje aktivnosti enzima iz grupe lipooksigenaze i ciklooksigenaze, tj. metabolizam arahidonske kiseline (dominacija „proinflamatornih” omega-6 masnih kiselina u ishrani).

Spektar pozitivnih efekata resveratrola obuhuvata i:

  1. Sprečavanje nastanka krvnog ugruška (sprečava se agregracija trombocita), a samim tim se i drastično umanje mogućnost za nastanak i razvoj kardio-vaskularnih bolesti,
  2. Bolja osetljivost na insulin (prevencija dijabetesa tipa 2),
  3. Sprečavanje oksidacije LDL („lošeg holestreola”, kao preduslova razvoja ateroskleroze),
  4. Sprečavanje neurodegenartivnih procesa, vaskularne demencije (poremećaji moždane cirkulacije), Alchajmerove bolesti, intelektualnog propadanja...
  5. Resveratrol učestvuje i u produkciji dobro nam poznatog – NO (azot monoksida) koji je zadužen za vazodilataciju na nivou krvnih sudova u našem telu... Tu je i anti-hipertenzivni efekat (regulacija krvnog pritiska)...
  6. Potvrđeno je da doprinosi i boljoj izdrživosti u sportovima gde je to prioritet, čak se primenjuje u terapiji gojaznosti, a povezuje se i sa podmlađivanjem kože i UV zaštitom.

I da, sve ovo je samo vrh ledenog brega benefita resveratrola. Stay tuned - resveratrol is coming...

"In vino veritas" ili u vinu je istina - istina dugovečnosti...

Bez krajnosti 1-2 čaše kvalitetnog crnog vina (2-7 mg resveratrola po litru) dnevno, malo crne čoklade, borovnica, bobičastog voća i eto eliksira zdravlja i dugovečnosti. "Lekar leči, priroda isceljuje".

Resveratrol postoji i u formi suplemenata, preporuke za doziranje se kreću od 50 - 200 mg dnevno, ali bi trebalo obratiti pažnju na sadražaj ukupnog resveratrola, čistoću preparata i primese poput emodina, koje mogu izazvati i laksativni efekat.