You are here

(Zlo)upotreba lekova za bolove

Prošlo je više od 40 godina od kako se dokazalo da se prostaglandini stvaraju pri „vežbanju skeletnih mišića“ (naročito, u toku i posle treninga) i da su jako bitni sa aspekta povećanja mišićne mase. Poslednjih nekoliko decenija svedoci smo nekontrolisane upotrebe „lekova za bolove“, pre svega, NSAIL. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) poput paracetamola (febricet, sastojak panadola), ibuprofena (brufen), kao i acetilsalicilne kiseline (aspirin, andol) se najčešće koriste za samolečenje upale mišića, koja je većini početnika veliki problem. Naravno, da se lekovi iz ove grupe koriste i po indikacijama kod sportskih povreda, kontrolisano i adekvatno dozirano, naravno uz stručni nadzor, ali profesionalni sportisti, pa i ambicionzni rekreativci zloupotrebljavaju iste. U jurenju rezultata, nekada preambiciozno nametnutih ciljeva, dolaze povrede. Neki ne žele da gube vreme na terapiju i oporavak koji zahtevaju mirovanje, modifikacije treninga, pa zloupotrebljavaju NSAIL.

NSAIL, ma kako bili moćni, samo maskiraju bol ali ne rešavaju osnovni uzrok problema. NSAIL imaju niz neželjenih efekata koji se tiču gastrointestinalnog trakta, kardiovaskularnog sistema, zdravlja jetre i bubrega i sl., ali nama će u prvom planu biti skretanje pažnje na uticaj istih na mišićni napredak.

Elem, vratimo se na prostaglandine, pre svega PGE2 i PGF2α (aktivacija mTOR puta, povećana sinteza proteina), koji su najbitniji za napredak na nivou naših mišića. Iz arahidonske kiseline koja se dovodi u vezu za omega-6 masnim kiselinama, a u našem telu nastaje i iz fosfolipida, se pod uticajem enzima ciklooksingenaze (COX) stvaraju prostaglandini. Blokadom ovog enzima blokiramo i proces produkcije prostaglandin, a to je i glavni mehanizam dejstva NSAIL?! Pravo pitanje je da li to nužno znači i negativan uticaj na metabolizam mišićnih proteina kao i na procese mišićne adaptacije na trening sa opterećenjem? Da li to zavisi i od dužine uzimanja, doziranja i sl.?

Mnogo je studija koje su ostale „nedorečene“ jer su rađene na neutreniranim osobama, neke su obuhvatale starije osobe koje već imaju problem sa kretanjem (osteoartritis), kao i već prisutnom atrofijom nekih mišićnih partija, dakle, malo je relevantnih studija koje su pokazale uticaj NSAIL kod utreniranih zdravih osoba. Dosta je studija rađeno na životinjama gde je pokazano da NSAIL mogu načiniti više štete nego li koristi (negativan uticaj na sintezu prostaglandina).

Neke od skorijih studija su pokazale da hronična upotreba NSAIL može doprineti „mišićnoj hipertrofiji“ i pri dugotrajnoj upotrebi, ali u pitanju su bile osobe sa degenerativnim bolestima zglobova, pa je logično da je smanjenje bolova rezultiralo u „lakšoj pokretljivosti“, a samim tim i mogućnosti za svrsishodniji trening sa opterećenjem.

Da rezimiramo, ako imate problema sa upalom mišića uzmite u obzir „jednostavnije i bezbednije metode“, npr. suplemente.

Whey protein i amino kiseline - konzumiranje visoko-proteinskih napitaka, kao i amino kiselina (BCAA, glutamin pre svega) nakon treninga ima važnu ulogu u oporavku mišića od napornih treninga. Nakon treninga dolazi do oporavka mikrooštećenja mišića tako da su brzo dostupni izvori amino kiselina poput whey proteina, suplemenata amino kiselina, kao i BCAA i glutamina jako bitni! Ne zaboravimo da je leucin aktivator mTOR anaboličkog puta koji aktivno učestvuje u procesima „obnove i izgradnje“!

Beta-alanin,citrulin, kreatin i taurin sinergistički deluju kao puferi, ćelijski voluminizatori i NO-matrice koje povoljno deluju kod „upale mišića“, olakšavajući „oslobađanje“ od kiselih produkata mišićnog rada, vraćanje pH mišića u granice idealnog za aktivaciju enzima reparacije, a i olakšavajući dotok hranljivih materija za „obnovu i izgradnju“! Tu je i neophodna dobra hidratacija, kao i suplementacija mineralima, kao npr. kalijum i magnezijum

Ukratko, kako sprečiti nastanak upale mišića?

- dobro se zagrejati pre treninga

- obavezno istezanje na kraju treninga

- postepeno napredovanje u treningu (doziranje opterećenja, kao i učestalosti treninga – ODMOR)

- izbegavati nagla opterećenja mišića

- lagani kardio na kraju treninga „troši“ laktate (15-ak minuta u zoni pulsa od 65-70% od max pulsa)

- dobra hidriranost!