You are here

Steroidi - 1 na 1

Steroidi - 1 na 1

Cilj ovog „pisanija“ nije promocija (zlo)upotrebe AAS, već realno sagledavanje nekih uzročno-posledičnih odnosa, koji će vas jasno usmeriti na ispravne zaključke. Ipak, izbor je samo vaš!

Ne zaboravite da zloupotrebom istih nećete ništa postići ako niste savladali osnove koje se tiču formulacije treninga, korektne ishrane, kao i bazične suplementacije. Koliko je samo mladih ljudi stavilo „zdravlje na kocku“ olako prihvatajući priču o AAS. Mnogi su bili razočarani ishodom, jer su očekivali previše, a nisu nikada savladali osnove. Večiti početnik na AAS je veliko prokletstvo! Neki čak u krajnostima istrajavaju do te mere da preteruju sa doziranjem, dužinom uzimanja, ceo svoj život „podrede“ ovoj zavisnosti ,a da ništa ne ostvare – uskrate sebi društveni život, upropaste zdravlje, budućnost, zbog čega?

POREKLO AAS

Svi AAS vode poreklo od muškog polnog hormona - testosterona. Ovaj dragoceni hormon poseduje anabolička i androgena svojstva. Anabolička svojstva se stavljaju u prvi plan zbog efekta na „povećanje mišićne mase“, snage i posledično brzine oporavka od treninga…ali anabolički uticaj je malo širi – obuhvata i koštanu masu, npr.

„Kreatori“ AAS su se trudili da modifikacijom molekula testosterona umanje androgena svojstva, a pojačaju anabolički učinak istih.

Kada kažemo androgeni učinak mislimo na sve ono što zapravo čini muškarca – libido, muški tip maljavosti, dubok glas, distrubucija masnog tkiva, razvoj muških genitalija… Dakle, primarne i sekndarne polne karakteristike.

U odnosu na strukturu, AAS delimo da :

- „Derivate“ testosterona (npr. boldenon, metadienon, turinabol…)

- 19-nortestosteron oblike (nandrolon, trenbolon)

- „Derivate DHT“ (stanozolol, oksandrolon, metenolon, oksimetolon…)

Problemi koji se tiču neželjenih efekata su često vezani i za samu strukturnu modifikaciju molekula. Npr. 19-nortestosteron oblici mogu dovesti i do problema sa prolaktinom, tu je i uticaj na progesteron. Sve u svemu, problemi koji se tiču aromatizacije (estrogen), naglašeni androgeni efekti, hormonski disbalans sa posledičnom supresijom prirodne produkcije testosterona su samo deo „priče o neželjenim efektima“! Neki efekti su i dozno-zavisi…ali…

Da li AAS „rade“, to je pitanje koje pokreće „slagalicu smrti“?

Prosto, DA! Od AAS se mogu očekivati:

- Uticaj na produkciju IGF-1 – neki ga nazivaju „najbitnijim peptidom oporavka našeg tela“

- Uticaj na kortizol (glikokortikoide) – ima saznanja da AAS „smanjuju produkciju“ ovog hormona stresa, kao i onih da neki AAS (npr. stanozolol) utiču na receptore kortizola, a neki se vezuju i za receptore istog po principu agonist/antagonist veze.

- Pozitivan azotni balans (pojačana ugradnja proteina u mišiće…svrsishodnije iskorišćavanje hranljivih materija)

- Sinteza kolagena (vezivni protein kostiju , zglobova, kože… Mada nisu svi AAS tako blagonakloni prema zglobovima)

- Povećanje broja crvenih krvnih zrnaca (ranije su čak neki od AAS korišćenju u lečenju težih oblika anemija)

- Povećanje gustine kostiju (u medicinskoj literaturi se mogu naći podaci u terapiji osteoporoze AAS, sa izuzetnim učinkom, ako se izuzmu neželjeni efekti)

- Dobro raspoloženje (koje u nekim stanjima može da preraste razmere „dobrog“ i preraste u „roid rage“)

A NEŽELJENI EFEKTI?

- Supresija prirodne produkcije testosterona koja po završetku „kure“ zahteva posebnu pažnju. Impotencija, gubitak libida, „pad“ energije za svakodnevne aktivnosti, depresivna ispoljavanja, slab imunitet - su manifestacije „low-testosterone“ stanja koje se teško može izbeći (mada ima PCT programa za „oporavak“)

- Oštećenje jetre – većina oralnih AAS (anadrol, metandienon, stanozolol i sl.) su 17-alfa alkilisani što produžava „život“ AAS, ali dodatno opterećuje jetru. Preterivanjem u pogledu doza, kao i dužine uzimanja oralni AAS mogu izazvati fatalano oštećenje jetre (peliosis hepatis), tu su i tumori jetre, adenomi (anadrol, halotestin).

- Disbalans HDL / LDL, većina korisnika AAS se često susreće sa ovim problemom (visok LDL, nizak HDL), koji je teško kontrolisati čak i u slučajevima dijeta sa niskim unosom holesterola. Naravno, opet su u prvom planu doziranje, kao i dužina uzimanja, ali i stanje kardiovaskularnog sistema i lipidni status pre „zloupotrebe“.

- Visok krvni pristisak može biti posledica „retencije vode“ (soli i vode), kao i policitemije (porast broja crvenih krvnih zrnaca).

- Uvećanje leve komore sa posledičnim aterosklerotičnim promenama na koronarnim krvnim sudovima je čest problem kod onih koji hronično zloupotrebljavaju AAS (udruženost sa poremećenim lipidnim statusom i visokim krvnim pritiskom). Tu je i veća verovatnoća za infarkt miokarda, moždani udar, infarkt bubrega…

- Ginekomastija – je rezultat aromatizacije (višak estrogena) , kao i indirektnog uticaja prolaktina i progestreona na tkivo dojke kod muškaraca. Većina korisnika često poseže za inhibitorima aromataze (AI - letrozol, anastrozol), nešto ređe i za modulatorima estrogenih receptora (SERM - tamoksifen), koji pored toga što drastično smanjuju „količinu estrogena u telu“ ili pak blokiraju recepotore istog imaju i niz neželjenih efekata (AI – negativan uticaj „na holesterol“), tako da se stanje nekada dodatno pogoršava.

- Akne i masna koža – uticaj DHT na lojne žlezde svakako da ima udela u ovom „kozmetičkom problemu“ koji nekada može dostići neslućene razmere.

- Ćelavost – DHT (derivati ili preko 5-alfa redukataze) može dovesti do aktvacije receptora u folikulima kože glave sa posledičnom alopeciom androgenog tipa, koja je trajna.

- Zaustavljanje rasta kod dece i tinejdžera. AAS u mlađem uzrastu mogu dovesti do srastanja epifiznih hrskavica i posledičnog zaustavlja rasta.

- Problemi sa funkcijom bubrega (filtraciona aktivnost), pa i infarkt bubrega nisu nepoznanica korisnicima AAS.

- Pojačana maljavost je čest problem kod hronične zloupotrebe AAS

- Steriltet i ogligospermija i mesecima po prestanku upotrebe AAS

- Zavisnost od AAS („low testosteron stanje“ se jako teško podnosi, kao i osećaj drastičnog gubitka „moći“ što ima i psihijatrijski aspekt)

- Roid rage – androgeni receptori postoje i u mozgu, učestvuju u aktivnosti delova mozga zaduženih za ponašanje, pamćenje…šta se dešava pri suprafiziološkim stimulacijama? Da li postoji samokontrola? Ili samo dezinhibicija onoga što već postoji u nama?

- Poremećaj menstrualnog ciklusa, simptomi virilizacije kod žena

- Benigna hiperplazija prostate – uticaj sintetičkog testosterona, derivata testosterona i DHT na tkivo prostate je kontradiktoran, ali svakako da bi trebalo razmišljati i o ovom problemu kod hronične zloupotrebe AAS.